İş Güvenliği Uzmanı

    İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012/28512 tarih ve nolu Resmi Gazete´de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

    İş Güvenliği Uzmanlarımız, hizmet verdikleri kuruluşlarda sunmuş oldukları hizmetleri ve raporlamaları Trakya AKADEMİK OSGB İSG+ bilgi işlem altyapısına kayıt ederler.   

    Tüm İş Güvenliği Uzmanlarımız alanında uzman bölgenin en kaliteli İnsan Kaynağı profiline sahip tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

    Kullanmış olduğumuz İSG Yazılım Programı çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini sağladığı gibi sistematik bir çalışma, düzenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

    Yazılım programı sayesinde verilen eğitimler, tutulan kayıtlar, risk analizi dahil tüm kayıtlar hem elektronik hem de yazılı ortamda düzenli bir şekilde arşivlenmektedir.

    Hizmetin başlaması ile beraber İş Güvenliği Uzmanlarımız ataması yapıldığı işyerlerini ilk ziyaretlerinden sonra kapsamlı bir ön bir rapor hazırlar ve işverene sunarlar.
 
    Sorumluluğunu aldığımız işletmelerde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, uzmanlarımız çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermekte yazılım programı sayesinde eğitim eksiklikleri ve tamamlanması gereken eğitimlerde düzenli bir şekilde takip edilmektedir.

 
Tüm Hakları Saklıdır © 2016. TRAKYA AKADEMİ Designed by Spektra