Acil Durum Planı

     

Trakya Akademi OSGB
İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
•    Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
•    Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
•    Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
•    Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
•    Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
•    Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

 
Tüm Hakları Saklıdır © 2016. TRAKYA AKADEMİ Designed by Spektra