İş Güvenliği EğitimleriTrakya Akademi OSGB
olarak İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;
•    Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
•    İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
•    İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
•    Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
•    Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
•    İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
•    Kişisel koruyucu alet kullanımı,
•    Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
•    Uyarı işaretleri,
•    Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
•    Temizlik ve düzen,
•    Yangın olayı ve yangından korunma,
•    Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 
Tüm Hakları Saklıdır © 2016. TRAKYA AKADEMİ Designed by Spektra