İşyeri HekimiTrakya AKADEMİK OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar.


İşyeri Hekimleri 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete´de yayınlanan İşyeri Hekimleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
 
Trakya AKADEMİK OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda Trakya bölgesinin alanında uzman en tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlamaktadır.

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İşyeri Hekimlerimiz kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar.
•    İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
•    Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
•    Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
•    İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
•    İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
•    İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
•    Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
•    İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
•    İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
•    Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
•    İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
•    Yıllık çalışma planı hazırlamak
İşyeri Hekimlerimiz, hizmet verdikleri kuruluşlarda gerçekleştirdikleri periyodik muayene bilgilerini ve tüm iş ve işlemler ile raporlamaları Trakya AKADEMİK OSGB bilgi işlem altyapısına kayıt ederler.
 

 
Tüm Hakları Saklıdır © 2016. TRAKYA AKADEMİ Designed by Spektra