Risk DeğerlendirmesiTrakya Akademi OSGB
olarak İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;
•    Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
•    Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
•    İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
•    Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
•    Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

 
Tüm Hakları Saklıdır © 2016. TRAKYA AKADEMİ Designed by Spektra